L'EVOLUCIÓ DE LES ESPECIALITATS EN CONSERVACIÓ - RESTAURACIÓ: NOUS REPTES I PERFILS PROFESSIONALS
23 I 24 DE NOVEMBRE DE 2023
DISSENY HUB BARCELONA

Congrès presencial i virtual INSCRIU-TE / ACCEDEIX

La conservació-restauració del segle XXI treballa un patrimoni cada vegada més insòlit i divers. La professió s’enfronta a nous reptes, incloent-hi tipologies i materials recents, i s’endinsa en un canvi de paradigma que afecta de manera transversal tot el sector. Això obliga tots els professionals que treballen en béns culturals a adoptar noves metodologies de treball, recolzades en l’estudi científic i en els avenços tecnològics.

La globalització, la necessària tendència a la sostenibilitat, els nous materials, els formats atípics i els efímers, les col·leccions singulars o els espais patrimonials, entre d’altres, transformen les especialitats i en fan aparèixer de noves, fomenten intervencions interdisciplinàries fins ara poc explorades, i amplien els camps de formació i de recerca tradicionals.

La creixent maduresa de la professió, guiada pel seu codi deontològic, ha de permetre als conservadors-restauradors adaptar-se a aquest nou paradigma i ser capaços de garantir la salvaguarda de tot aquest patrimoni. Per això, és imprescindible donar a conèixer els projectes que duen a terme els professionals d’especialitats al marge de la tradició acadèmica o amb una presència més limitada en els plans d’estudis actuals.

Aquesta edició de la Reunió Tècnica recupera el format presencial, després de l’aturada provocada per la COVID. També reprèn la idea d’utilitzar l’espai del Disseny HUB Barcelona com a seu física. Malgrat tot, però, aquesta no serà una edició clàssica. L’organització ha decidit expandir el congrés i incorporar-hi el format virtual de l’última edició, que va tenir molt bona acceptació; així s’amplien les possibilitats d’assistir al congrés i seguir-lo i, per què no dir-ho, es dona més visibilitat a una Reunió Tècnica ja plenament consolidada.

Esperem que la XVII Reunió Tècnica, en format híbrid, sigui un espai per compartir experiències i coneixement entre tots els agents implicats en la salvaguarda del patrimoni i que obri els ulls a noves formes d’entendre la conservació-restauració del patrimoni.

PROGRAMA

XVII REUNIÓ TÈCNICA

9:30-10:00

Lliurament de la documentació. Acreditacions

10:00-10:30

Benvinguda a càrrec de la cap de col·leccions del Museu del Disseny – Disseny HUB Barcelona, Teresa Bastardes, i de la presidenta de CRAC, Mercè Gual.

BLOC 1. La conservació de nous materials. Desafiaments i recerca

10:30-11:00

Elena de la Rosa Regot.
Plásticos en fotografía. Desarrollo de un manual práctico en línea.

11:00-11:30

Martha Helga López, Enrique Radigales y Pedro Soler.
La salvaje experiencia de usuario y el desafío interactivo

11:30-12:30

Sessió de pòsters i pausa-cafè (FOYER)

12:30-13:00

Lorena Soria Iñiguez i Laura Oliver Cebolla.
La presencia de síndrome del vinagre en patrimonio cinematográfico: estudio de los diferentes tratamientos aplicados

13:00-13:30

Sigrid Remacha Acebrón i Ana Pastor Pérez.
Reflexions al voltant d’una conservació més social i participada: el cas de l’Hospital de Cartró de la Vall Fosca

13:30-15:30

Pausa-dinar. Visita a les reserves del Disseny HUB Barcelona

BLOC 2: La gestió de les col·leccions i béns patrimonials singulars: un perfil versàtil

15:30-16:00

Sergio Rodríguez Beltrán.
Més enllà de la vida, l’art: nous reptes per a la preservació d’art contemporani abordats a partir de l’art biomedial

16:00-16:30

Ana Casal, Mariana Kalho i Sandra Piris.
El Museu de l’Art Prohibit: una col·lecció singular. La gestió de la conservació preventiva en la creació d’un nou museu

16:30-17:00

Xènia Aymerich Núñez de Arenas.
La conservació de les col·leccions de ciències naturals: un calaix de sastre pendent d’endreçar

17:00-17:30

Miguel Ángel Díaz Reyes.
Metodología para la investigación del diagnóstico del patrimonio cultural y natural.

 

BLOC 3: Intervencions de conservació-restauració. Experiències i reptes

10:00-10:30

Maria del Carmen Galvín Martínez.
Estudio, manejo y conservación de cabello y restos de órganos procedentes de la fosa común de la Guerra Civil Española nº 126 del cementerio municipal de Paterna (Valencia)

10:30-11:00

Rosa Cardona i Mariona Bruzzo.
Decepcions projectades. Una aproximació a la teoria de la restauració cinematogràfica i un estudi de cas: la gestió del color en la restauració de La montagne infidèle (Jean Epstein, 1923)

11:00-11:30

Caridad de la Peña, Xavier Rossell, Xènia Aymerich i Marina Rull.
Dos braus fora de plaça

11:30-12:30

Sessió de pòsters i pausa-cafè (FOYER)

12:30-13:00

Mireia García García-Cairó.
Inventari, desamiantatge i restauració de l’antic centre emissor de Ràdio Andorra (1939-1981)

13:00-13:30

Rita Gil Macarrón, Aída Sánchez López, Natalia Villota García, Àngel Garvía Rodríguez i Mónica Vergés Alonso
Restauración de dibujos preparatorios para taxidermia científica: los hermanos Benedito en el Museo Nacional de Ciencias Naturales

13:30-15:30

Pausa-dinar. Visita a les reserves del Disseny HUB Barcelona

15:30-16:30

Conferència final a càrrec de Salvador Muñoz Viñas.

16:30-17:30

Taula rodona: l’evolució de les especialitats en Conservació-Restauració

17:30

Clausura del Congrés

Xavier Serra Llavall

Restauració funcional d’una Clepsidra Bernard Gitton

Violant Bonet Calveras

Excavadora Bucyrus (1922), Museu de les Mines de Cercs (MMCERCS)

Alba Peña Muñoz, Júlia Servera i Gumbau

La cultura material de la Guerra Civil espanyola. La conservació i restauració d’una cartutxera amb munició provinent de Lemoatx, Lemoa, Bizkaia.

Marina Rull, Ana Montemayor, Almudena Yagüe

Conservació i preparació de material paleontològic, un desafiament constant

Eloïsa Matheu, Marta Pérez-Azcárate, Olga Muñoz

La conservació-restauració i la documentació de la fonoteca del Museu de Ciències Naturals de Barcelona (MCNB)

Ana Galán-Pérez, Eduarda Vieira-Moreira

Nuevos patrimonios derivados de la memoria trágica y retos para su conservación-restauración

Rosa M. Gasol, Míriam Pérez

Creació d’un protocol de conservació preventiva per a l’art urbà de Ripollet (Barcelona)

M. Ruiz i Carulla, N. Guasch-Ferré, E. Teixidó Simó, M. López Prat

Caracterització acústica, microestructural i mecànica dels aliatges d’alumini de fosa: aplicacions artístiques des d’una perspectiva conservativa (ALIA-SO)

Grupo de Conservación de Patrimonio Fotográfico del GE-IIC

Conservación de fotografía: un día cualquiera

Olga Payan Ballesteros

PLA proMAT: una proposta per elaborar un Pla d’Autoprotecció per a la col·lecció en situacions d’emergència

Mª. Dolores Díaz de Miranda Macías, Mª Cristina Ibáñez Domínguez

Conservación y caracterización de materiales en la colección de papiros Palau Ribes

Elsa Velasco Martín Preservar el presente.

El patrimonio en tiempos de las redes sociales y las redes sociales como patrimonio

*SERVEI DE TRADUCCIÓ SIMULTÀNIA DEL CATALÀ AL CASTELLÀ
Descarregar el programa en PDF
DESCARREGAR

23, 24 I 25 DE NOVEMBRE
VISITES AL DISSENY HUB BARCELONA I A CERVERA I LLARDECANS

Com en altres edicions, es manté la visita tècnica que caracteritza les jornades. Una activitat que exemplifica la teoria tractada durant el congrés. SABER-NE MÉS

EDICIONS ANTERIORS

CONSULTA LES EDICIONS D’ALTRES ANYS
ORGANITZA:
AMB EL SUPORT DE:
AMB LA COL.LABORACIÓ DE:
AMB EL PATROCINI DE: