XVI REUNIÓ TÈCNICA DE CONSERVACIÓ-RESTAURACIÓ

CONVOCATÒRIA

Convocatòria

L’associació professional Conservadors-Restauradors Associats de Catalunya (CRAC) convoca la XVI Reunió Tècnica de conservació-restauració.

Tema de la Reunió Tècnica

La documentació en la conservació-restauració és un tema especialment complex que ha de suscitar reflexions i debats de manera constant en tots els diàlegs relacionats amb la conservació del patrimoni. Tot i estar present en el codi ètic del International Council of Museums (ICOM, 1986), i en el codi del conservador-restaurador impulsat per la European Confederation of Conservator-Restorers’ Organisations (E.C.C.O., 2003), cal meditar sobre la necessitat i l’obligació de la documentació com a mesura de conservació, com a eina imprescindible per fer un diagnòstic, proposar un tractament i un seguiment.

Com documentem? A qui va dirigida la documentació? Com ensenyar la documentació als futurs professionals? Com fer accessibles les bases de dades? Com cal assegurar les migracions de les bases de dades als nous programes informàtics? Com es conserva la documentació dels professionals autònoms i/o de les obres de propietat privada? Per què és essencial l’historial clínic d’una obra? Com adaptem les noves tecnologies a la documentació del patrimoni cultural (escaneig 3D, tècniques cartogràfiques, topogràfiques, tomografies, fotogrametries, impressions 3D, etc…)? Com recollim la voluntat de l’artista? Quin paper té la documentació en les estratègies de conservació preventiva?

La documentació és coneixement i una font d’informació que ofereix una garantia en el desenvolupament de la nostra professió, construeix una base fonamental per a la presa de decisions i per traçar plans d’actuació a mig i llarg termini. Amb tot això, cal ser conscients que la documentació és el nostre llegat que també serà la base per a les futures generacions de conservadors-restauradors.

Des de CRAC creiem que la documentació mereix una mirada atenta i és el moment de fer una trobada dels professionals de la conservació-restauració de totes les especialitats i d’altres actors vinculats amb el patrimoni cultural, per compartir experiències i fer una reflexió conjunta.

Les comunicacions s’organitzaran segons tres blocs:

  • Les noves tecnologies aplicades a la documentació dels béns culturals per a la conservació-restauració
  • La gestió de la documentació(bases de dades, normalització, terminologia, accessibilitat, digitalització, divulgació i etc.)
  • La documentació com a base per a la presa de decisions (documentació històrica, exàmens científics, monitoratge, avaluació de riscos, etc.)

Comunicacions orals i pòsters

Els professionals podran presentar comunicacions orals o pòsters en una sessió que els hi serà dedicada. Les persones interessades en participar hauran d’enviar un resum de màxim 500 paraules sota la forma del model (format Word) a l’adreça electrònica reuniotecnica@cracpatrimoni.com

Els resums i les contribucions seleccionades seran avaluats per experts membres del comitè científic.

Les actes del congrés seran publicades en color i distribuïdes amb el material entregat en el moment del registre dels participants.
Les llengües de la Reunió Tècnica són el català, castellà i anglès.
Durant el congrés hi haurà servei de traducció simultània entre aquestes tres llengües.

Dates

  • 30 de setembre 2019: data límit d’acceptació dels resums
  • 20 de novembre 2019: selecció de les contribucions i comunicació als autors
  • 15 de febrer 2020: entrega dels manuscrits
  • Febrer –maig 2020: revisió del comitè científic

Localització

El congrés es realitzarà de manera virtual.

A causa de la situació sanitària originada per la Covid-19, CRAC s’ha vist obligat a canviar l’habitual format presencial a un format en línia, convertint aquesta Reunió Tècnica en el I Congrés Virtual de l’associació.