XVII REUNIÓ TÈCNICA DE CONSERVACIÓ-RESTAURACIÓ

PATROCINADORS

La Reunió Tècnica no seria possible sense la col·laboració del sector públic i del privat. Gràcies a les aportacions econòmiques o de serveis i materials es pot organitzar aquest congrés, que ja celebra la XVII edició.

Les aportacions econòmiques s’inverteixen principalment en la publicació de les actes del congrés, la traducció simultània de les comunicacions orals, l’elaboració d’elements gràfics per a la difusió, i la coordinació del congrés. Enguany, a més, també s’invertiran en la creació de la plataforma digital que permetrà el format virtual del congrés.

Aquesta XVII edició ve avalada per l’experiència positiva i el ressò de les anteriors, que han estat referència en l’àmbit nacional. Les Reunions Tècniques permeten la formació dels professionals, contribueixen a donar a conèixer els ponents i afavoreixen el contacte entre els especialistes per formar equips de treball.

Contribuint en l’organització i en el bon funcionament del congrés, els patrocinadors ajuden també a difondre i recolzar la professió, objectius principals de l’associació CRAC.

Si sou una empresa o una entitat i voleu col·laborar-hi, poseu-vos en contacte amb nosaltres i us informarem del procediment a seguir per fer-vos patrocinadors.

reuniotecnica@cracpatrimoni.com

ORGANITZA:
AMB EL SUPORT DE:
AMB LA COL.LABORACIÓ DE:
AMB EL PATROCINI DE: