XVII REUNIÓ TÈCNICA DE CONSERVACIÓ-RESTAURACIÓ

PROGRAMA

PROGRAMA

XVII REUNIÓ TÈCNICA

9:30-10:00

Lliurament de la documentació. Acreditacions

10:00-10:30

Benvinguda a càrrec de la cap de col·leccions del Museu del Disseny – Disseny HUB Barcelona, Teresa Bastardes, i de la presidenta de CRAC, Mercè Gual.

BLOC 1. La conservació de nous materials. Desafiaments i recerca

10:30-11:00

Elena de la Rosa Regot.
Plásticos en fotografía. Desarrollo de un manual práctico en línea.

11:00-11:30

Martha Helga López, Enrique Radigales y Pedro Soler.
La salvaje experiencia de usuario y el desafío interactivo

11:30-12:30

Sessió de pòsters i pausa-cafè (FOYER)

12:30-13:00

Lorena Soria Iñiguez i Laura Oliver Cebolla.
La presencia de síndrome del vinagre en patrimonio cinematográfico: estudio de los diferentes tratamientos aplicados

13:00-13:30

Sigrid Remacha Acebrón i Ana Pastor Pérez.
Reflexions al voltant d’una conservació més social i participada: el cas de l’Hospital de Cartró de la Vall Fosca

13:30-15:30

Pausa-dinar. Visita a les reserves del Disseny HUB Barcelona

BLOC 2: La gestió de les col·leccions i béns patrimonials singulars: un perfil versàtil

15:30-16:00

Sergio Rodríguez Beltrán.
Més enllà de la vida, l’art: nous reptes per a la preservació d’art contemporani abordats a partir de l’art biomedial

16:00-16:30

Ana Casal, Mariana Kalho i Sandra Piris.
El Museu de l’Art Prohibit: una col·lecció singular. La gestió de la conservació preventiva en la creació d’un nou museu

16:30-17:00

Xènia Aymerich Núñez de Arenas.
La conservació de les col·leccions de ciències naturals: un calaix de sastre pendent d’endreçar

17:00-17:30

Miguel Ángel Díaz Reyes.
Metodología para la investigación del diagnóstico del patrimonio cultural y natural.

 

BLOC 3: Intervencions de conservació-restauració. Experiències i reptes

10:00-10:30

Maria del Carmen Galvín Martínez.
Estudio, manejo y conservación de cabello y restos de órganos procedentes de la fosa común de la Guerra Civil Española nº 126 del cementerio municipal de Paterna (Valencia)

10:30-11:00

Rosa Cardona i Mariona Bruzzo.
Decepcions projectades. Una aproximació a la teoria de la restauració cinematogràfica i un estudi de cas: la gestió del color en la restauració de La montagne infidèle (Jean Epstein, 1923)

11:00-11:30

Caridad de la Peña, Xavier Rossell, Xènia Aymerich i Marina Rull.
Dos braus fora de plaça

11:30-12:30

Sessió de pòsters i pausa-cafè (FOYER)

12:30-13:00

Mireia García García-Cairó.
Inventari, desamiantatge i restauració de l’antic centre emissor de Ràdio Andorra (1939-1981)

13:00-13:30

Rita Gil Macarrón, Aída Sánchez López, Natalia Villota García, Àngel Garvía Rodríguez i Mónica Vergés Alonso
Restauración de dibujos preparatorios para taxidermia científica: los hermanos Benedito en el Museo Nacional de Ciencias Naturales

13:30-15:30

Pausa-dinar. Visita a les reserves del Disseny HUB Barcelona

15:30-16:30

Conferència final a càrrec de Salvador Muñoz Viñas.

16:30-17:30

Taula rodona: l’evolució de les especialitats en Conservació-Restauració

17:30

Clausura del Congrés

Xavier Serra Llavall

Restauració funcional d’una Clepsidra Bernard Gitton

Violant Bonet Calveras

Excavadora Bucyrus (1922), Museu de les Mines de Cercs (MMCERCS)

Alba Peña Muñoz, Júlia Servera i Gumbau

La cultura material de la Guerra Civil espanyola. La conservació i restauració d’una cartutxera amb munició provinent de Lemoatx, Lemoa, Bizkaia.

Marina Rull, Ana Montemayor, Almudena Yagüe

Conservació i preparació de material paleontològic, un desafiament constant

Eloïsa Matheu, Marta Pérez-Azcárate, Olga Muñoz

La conservació-restauració i la documentació de la fonoteca del Museu de Ciències Naturals de Barcelona (MCNB)

Ana Galán-Pérez, Eduarda Vieira-Moreira

Nuevos patrimonios derivados de la memoria trágica y retos para su conservación-restauración

Rosa M. Gasol, Míriam Pérez

Creació d’un protocol de conservació preventiva per a l’art urbà de Ripollet (Barcelona)

M. Ruiz i Carulla, N. Guasch-Ferré, E. Teixidó Simó, M. López Prat

Caracterització acústica, microestructural i mecànica dels aliatges d’alumini de fosa: aplicacions artístiques des d’una perspectiva conservativa (ALIA-SO)

Grupo de Conservación de Patrimonio Fotográfico del GE-IIC

Conservación de fotografía: un día cualquiera

Olga Payan Ballesteros

PLA proMAT: una proposta per elaborar un Pla d’Autoprotecció per a la col·lecció en situacions d’emergència

Mª. Dolores Díaz de Miranda Macías, Mª Cristina Ibáñez Domínguez

Conservación y caracterización de materiales en la colección de papiros Palau Ribes

Elsa Velasco Martín Preservar el presente.

El patrimonio en tiempos de las redes sociales y las redes sociales como patrimonio

*SERVEI DE TRADUCCIÓ SIMULTÀNIA DEL CATALÀ AL CASTELLÀ
Descarregar el programa en PDF
DESCARREGAR